Garancija kvaliteta:

Kompanija ima savršen kvalitetno osiguranje. Smo sprovede stroge standarde kvaliteta i prošlo je sertifikacija za sistem menadžmenta kvalitetom 9001. Ministarstvo za upravljanje kvalitetom je opremljena sa mnogih skupova Visoke performanse tečni hromatografija (HPLC) instrumenata, UV spectrophotometers (UV), nekoliko spectropolarimeters, Gasni hromatograf (GC), topi aparat, i druge napredne testiranja i eksperimentalne opreme. Mi pravimo na detaljne podelu rada za tehnologiju istraživanja, kao i za osiguranje kvaliteta i kontrola kvaliteta, tako da smo može da sprovede efikasna i sveobuhvatnu kontrolu kvaliteta u procesu proizvodnje. Ova opcija omogućava da pravimo sveobuhvatne otkrivanja analiza gotovih proizvoda, čime se obezbeđuje kvaliteta proizvoda.